De vijfde opdracht

Braille

Braille is een speciaal voor blinden ontwikkeld lees- en schrijfalfabet. De Fransman Louis Braille (1809-1852), die zelf op driejarige leeftijd blind was geworden, ontwikkelde en perfectioneerde dit schrift, tot het in 1829 als bruikbare methode gebruikt kon worden op het Parijse blindeninstituut waar hij verbleef. Pas in 1854 werd het echter officieel als alfabet geaccepteerd.

De opdracht:

In de enveloppe zit een geheime code die moet worden opgelost, maar zoals je zult begrijpen is deze in braille geschreven. Aan jullie de edele taak deze op te lossen. Stuur de oplossing naar de groepsapp voor eventuele verdere instructies…